Omexom en VINCI Energies - Werken bij Omexom

Omexom en VINCI Energies

Omexom is onderdeel van het internationale VINCI Energies: dé meest veelzijdige technische dienstverlener met sterke merken binnen de energietransitie en digitale transformatie. Op deze expertisegebieden bieden de verschillende merken advies, ontwerp, realisatie en onderhoud. Omexom is het merk van VINCI Energies dat zich richt op de energietransitie, waarbij wij gebruik kunnen maken van de expertise van de andere merken. Daarin is ons netwerk onze strategie. Door te werken vanuit een netwerkorganisatie van ondernemende business units handelen wij snel en flexibel.

VINCI Energies Way of Life

Alle medewerkers van VINCI Energies handelen vanuit de zogenaamde ‘VINCI Energies Way of Life’. Daarmee bedoelen we gemeenschappelijke waarden en overtuigingen. Deze zijn verankerd in onze mentaliteit en geven richting aan onze manier van handelen.

Ons gedeelde kernwaarden maakt de onderlinge samenwerking en communicatie eenvoudiger. Zowel binnen als tussen de verschillende business units van ons netwerk. We weten wat we aan elkaar hebben en versterken elkaar hierin. Het helpt ons om individueel én gezamenlijk de beste resultaten voor onze opdrachtgevers te boeken.

Dit zijn de waarden van de VINCI Energies Way of Life:

  • Autonoom
  • Verantwoordelijk
  • Ondernemend
  • Vertrouwend
  • Solidair

VINCI Energies Academy

Binnen kennisorganisaties is het van belang dat er ruimte is voor alle vormen van ontwikkeling.  Dit geldt voor ontwikkeling op het gebied van kennis en innovatie, maar ook op het terrein van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de wereld om ons heen.  In de VINCI Energies Academy worden specifieke trainingen gerealiseerd. Naast ervaren trainers worden die veelal ook verzorgd door eigen medewerkers, bijvoorbeeld door projectmanagers, directieleden, financiële mensen, hr-managers of managers van business units. Deze vorm van overdracht van kennis en ervaring staat centraal binnen de cultuur van VINCI Energies.

Andere merken van VINCI Energies in Nederland

VINCI Energies bedient de markt met een breed dienstenaanbod binnen vier business lines: infrastructuur, industrie, ICT en  building solutions.

Binnen deze business lines hebben we specialismen en expertise gelabeld onder de netwerkmerken Axians, Actemium en Omexom. Een aantal van onze business units heeft specifieke expertise voor bepaalde marktsegmenten en opereren onder hun eigen merknaam waaronder; Amecha, Aqualectra, Bostec, Bosman bedrijven, Cegelec Fire SolutionsKoning & Hartman, Van der Linden, VerAutomation, Verkerk e.a.